Các tổ hợp môn thi tốt nghiệp THPT năm 2022

I. Tổ hợp môn là gì?
Kỳ thi sẽ tổ chức thi 5 môn gồm 3 môn độc lập: Toán, Văn, Ngoại ngữ và 2 môn tổ hợp Khoa học tự nhiên (Hóa, Lý, Sinh), Khoa học xã hội (Sử, Địa, Giáo dục công dân – với thí sinh học chương trình giáo dục THPT; Tổ hợp môn Sử, Địa – với thí sinh học chương trình GDTX cấp THPT).
II. Tất tần tật các tổ hợp môn thi tốt nghiệp THPT
Khối A Khối B Khối C Khối D Khối H Khối K
Khối M Khối N Khối RS Khối T Khối V
Các thí sinh có nhu cầu xét tuyển vào các trường đại học hoặc cao đẳng cần phải lựa chọn khối thi, tổ hợp môn thi đại học học phù hợp bên cạnh các môn thi tốt nghiệp THPT. Sau đây là chi tiết các khối và mã tổ hợp môn thi học sinh cần biết: (Tổ hợp môn, khối của năm 2021 đang được cập nhật…)
1, Khối A: Đây là khối tự nhiên, có rất nhiều ngành nghề thuộc khối A học sinh có thể lựa chọn theo học như: Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Luật, Công nghệ thông tin…Dưới đây là thông tin chi tiết các tổ hộp môn tự nhiên (môn thuộc khối A):
 • A00 : Toán, Vật lí, Hóa học
 • A01 : Toán, Vật lí, Tiếng Anh
 • A02 : Toán, Vật lí, Sinh học
 • A03 : Toán, Vật lí, Lịch sử
 • A04 : Toán, Vật lí, Địa lí
 • A05 : Toán, Hóa học, Lịch sử
 • A06 : Toán, Hóa học, Địa lí
 • A07 : Toán, Lịch sử, Địa lí
 • A08 : Toán, Lịch sử, Giáo dục công dân
 • A09 : Toán, Địa lý, Giáo dục công dân
 • A10 : Toán, Lý, Giáo dục công dân
 • A11 : Toán, Hóa, Giáo dục công dân
 • A12 : Toán, Khoa học tự nhiên, KH xã hội
 • A14 : Toán, Khoa học tự nhiên, Địa lí
 • A15 : Toán, KH tự nhiên, Giáo dục công dân
 • A16 : Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn
 • A17 : Toán, Vật lý, Khoa học xã hội
 • A18 : Toán, Hóa học, Khoa học xã hội
2, Khối B: Đây là khối tập trung chủ yếu vào các ngành Khoa học, Y dược, Thủy sản, Nông – Lâm – Ngư nghiệp…Dưới đây là chi tiết các tổ hợp môn thuộc khối B:
 • B00 : Toán, Hóa học, Sinh học
 • B01 : Toán, Sinh học, Lịch sử
 • B02 : Toán, Sinh học, Địa lí
 • B03 : Toán, Sinh học, Ngữ văn
 • B04 : Toán, Sinh học, Giáo dục công dân
 • B05 : Toán, Sinh học, Khoa học xã hội
 • B08 : Toán, Sinh học, Tiếng Anh
3, Khối C: Là khối về khoa học xã hội, văn học, báo chí, nhân văn, phát luật…Dưới đây là tổng hợp các tổ hợp môn xã hội (thuộc khối C) học sinh có thể tham khảo:
 • C00 : Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
 • C01 : Ngữ văn, Toán, Vật lí
 • C02 : Ngữ văn, Toán, Hóa học
 • C03 : Ngữ văn, Toán, Lịch sử
 • C04 : Ngữ văn, Toán, Địa lí
 • C05 : Ngữ văn, Vật lí, Hóa học
 • C06 : Ngữ văn, Vật lí, Sinh học
 • C07 : Ngữ văn, Vật lí, Lịch sử
 • C08 : Ngữ văn, Hóa học, Sinh
 • C09 : Ngữ văn, Vật lí, Địa lí
 • C10 : Ngữ văn, Hóa học, Lịch sử
 • C12 : Ngữ văn, Sinh học, Lịch sử
 • C13 : Ngữ văn, Sinh học, Địa
 • C14 : Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân
 • C15 : Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội
 • C16 : Ngữ văn, Vật lí, Giáo dục công dân
 • C17 : Ngữ văn, Hóa học, Giáo dục công dân
 • C19 : Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân
 • C20 : Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân
4, Khối D: Các ngành thuộc ngoại ngữ, kinh tế, tài chính, công nghệ thông tin, quan trị kinh doanh…trong những năm gần đây được nhiều trường lựa chọn để xét tuyển sinh viên thi khối D. Tổ hợp khối D được xét tuyển đại học, cao đẳng gồm:
 • D01 : Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
 • D02 : Ngữ văn, Toán, Tiếng Nga
 • D03 : Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp
 • D04 : Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung
 • D05 : Ngữ văn, Toán, Tiếng Đức
 • D06 : Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật
 • D07 : Toán, Hóa học, Tiếng Anh
 • D08 : Toán, Sinh học, Tiếng Anh
 • D09 : Toán, Lịch sử, Tiếng Anh
 • D10 : Toán, Địa lí, Tiếng Anh
 • D11 : Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh
 • D12 : Ngữ văn, Hóa học, Tiếng Anh
 • D13 : Ngữ văn, Sinh học, Tiếng Anh
 • D14 : Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
 • D15 : Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh
 • D16 : Toán, Địa lí, Tiếng Đức
 • D17 : Toán, Địa lí, Tiếng Nga
 • D18 : Toán, Địa lí, Tiếng Nhật
 • D19 : Toán, Địa lí, Tiếng Pháp
 • D20 : Toán, Địa lí, Tiếng Trung
 • D21 : Toán, Hóa học, Tiếng Đức
 • D22 : Toán, Hóa học, Tiếng Nga
 • D23 : Toán, Hóa học, Tiếng Nhật
 • D24 : Toán, Hóa học, Tiếng Pháp
 • D25 : Toán, Hóa học, Tiếng Trung
 • D26 : Toán, Vật lí, Tiếng Đức
 • D27 : Toán, Vật lí, Tiếng Nga
 • D28 : Toán, Vật lí, Tiếng Nhật
 • D29 : Toán, Vật lí, Tiếng Pháp
 • D30 : Toán, Vật lí, Tiếng Trung
 • D31 : Toán, Sinh học, Tiếng Đức
 • D32 : Toán, Sinh học, Tiếng Nga
 • D33 : Toán, Sinh học, Tiếng Nhật
 • D34 : Toán, Sinh học, Tiếng Pháp
 • D35 : Toán, Sinh học, Tiếng Trung
 • D41 : Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Đức
 • D42 : Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Nga
 • D43 : Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Nhật
 • D44 : Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Pháp
 • D45 : Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Trung
 • D52 : Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Nga
 • D54 : Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Pháp
 • D55 : Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Trung
 • D61 : Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Đức
 • D62 : Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Nga
 • D63 : Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Nhật
 • D64 : Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Pháp
 • D65 : Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Trung
 • D66 : Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh
 • D68 : Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Nga
 • D69 : Ngữ Văn, Giáo dục công dân, Tiếng Nhật
 • D70 : Ngữ Văn, Giáo dục công dân, Tiếng Pháp
 • D72 : Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh
 • D73 : Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Đức
 • D74 : Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nga
 • D75 : Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nhật
 • D76 : Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Pháp
 • D77 : Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Trung
 • D78 : Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh
 • D79 : Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Đức
 • D80 : Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nga
 • D81 : Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nhật
 • D82 : Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp
 • D83 : Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Trung
 • D84 : Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Anh
 • D85 : Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Đức
 • D86 : Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Nga
 • D87 : Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Pháp
 • D88 : Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Nhật
 • D90 : Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh
 • D91 : Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Pháp
 • D92 : Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Đức
 • D93 : Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nga
 • D94 : Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nhật
 • D95 : Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Trung
 • D96 : Toán, Khoa học xã hội, Anh
 • D97 : Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp
 • D98 : Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Đức
 • D99 : Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Nga
5, Khối H: Đây là khối ngành năng khiếu dành cho những học sinh đam mê vẽ, có khả năng hội họa. Tổng hợp các tổ hợp môn xét tuyển gồm:
 • H00 : Ngữ văn, Năng khiếu vẽ Nghệ thuật 1, Năng khiếu vẽ Nghệ thuật 2
 • H01 : Toán, Ngữ văn, Vẽ
 • H02 : Toán, Vẽ Hình họa mỹ thuật, Vẽ trang trí màu
 • H03 : Toán, Khoa học tự nhiên, Vẽ Năng khiếu
 • H04 : Toán, Tiếng Anh, Vẽ Năng khiếu
 • H05 : Ngữ văn, Khoa học xã hội, Vẽ Năng khiếu
 • H06 : Ngữ văn, Tiếng Anh,Vẽ mỹ thuật
 • H07 : Toán, Hình họa, Trang trí
 • H08 : Ngữ văn, Lịch sử, Vẽ mỹ thuật
6,Khối K: Đây là khối dành cho những thí sinh tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc tốt nghiệp cao đẳng có nhu cầu liên thông lên đại học. Các môn thi của khối K là Toán, Lý và một môn thi chuyên ngành đã học ở trung cấp, cao đẳng.
 • K01 : Toán, Tiếng Anh, Tin học
7, Khối M: Khối chuyên tuyển sinh các ngành như giáo viên thanh nhạc, điện ảnh truyền hình, giáo viên mầm non…Sau đâu là tổ hợp môn xét tuyển đại học, cao đẳng thuộc khối M:
 • M00 : Ngữ văn, Toán, Đọc diễn cảm, Hát
 • M01 : Ngữ văn, Lịch sử, Năng khiếu
 • M02 : Toán, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2
 • M03 : Văn, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2
 • M04 : Toán, Đọc kể diễn cảm, Hát Múa
 • M09 : Toán, NK Mầm non 1( kể chuyện, đọc, diễn cảm), NK Mầm non 2 (Hát)
 • M10 : Toán, Tiếng Anh, NK1
 • M11 : Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh
 • M13 : Toán, Sinh học, Năng khiếu
 • M14 : Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán
 • M15 : Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh
 • M16 : Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Vật lý
 • M17 : Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử
 • M18 : Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Toán
 • M19 : Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Tiếng Anh
 • M20 : Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Vật lý
 • M21 : Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Lịch sử
 • M22 : Ngữ văn, Năng khiếu quay phim truyền hình, Toán
 • M23 : Ngữ văn, Năng khiếu quay phim truyền hình, Tiếng Anh
 • M24 : Ngữ văn, Năng khiếu quay phim truyền hình, Vật lý
 • M25 : Ngữ văn, Năng khiếu quay phim truyền hình, Lịch sử
8, Khối N: Khối N tập trung vào khả năng âm nhạc, các học sinh dự thi vào khối này có cần có năng khiếu âm nhạc, khả năng thanh nhạc hoặc một vài năng khiếu khác. Dưới đây là tổ hợp xét tuyển các môn thuộc khối N:
 • N00 : Ngữ văn, Năng khiếu Âm nhạc 1, Năng khiếu Âm nhạc 2
 • N01 : Ngữ văn, xướng âm, biểu diễn nghệ thuật
 • N02 : Ngữ văn, Ký xướng âm, Hát hoặc biểu diễn nhạc cụ
 • N03 : Ngữ văn, Ghi âm- xướng âm, chuyên môn
 • N04 : Ngữ Văn, Năng khiếu thuyết trình, Năng khiếu
 • N05 : Ngữ Văn, Xây dựng kịch bản sự kiện, Năng khiếu
 • N06 : Ngữ văn, Ghi âm- xướng âm, chuyên môn
 • N07 : Ngữ văn, Ghi âm- xướng âm, chuyên môn
 • N08 : Ngữ văn , Hòa thanh, Phát triển chủ đề và phổ thơ
 • N09 : Ngữ văn, Hòa thanh, Bốc thăm đề- chỉ huy tại chỗ
9, Khối R và khối S: Là khối xét tuyển vào các chuyên ngành như: Nghệ thuật, báo chí…Chi tiết các tổ hợp môn thuộc 2 khối này chi tiết như sau:
 • R00 : Ngữ văn, Lịch sử, Năng khiếu báo chí
 • R01 : Ngữ văn, Địa lý, Năng khiếu Biểu diễn nghệ thuật
 • R02 : Ngữ văn, Toán, Năng khiếu Biểu diễn nghệ thuật
 • R03 : Ngữ văn, tiếng Anh, Năng khiếu Biểu diễn nghệ thuật
 • R04 : Ngữ văn, Năng khiếu Biểu diễn nghệ thuật, Năng khiếu Kiến thức văn hóa –xã hội – nghệ thuật
 • R05 : Ngữ văn, tiếng Anh, Năng khiếu kiến thức truyền thông
 • S00 : Ngữ văn, Năng khiếu SKĐA 1, Năng khiếu SKĐA 2
 • S01 : Toán, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2
10, Khối T: Những thí sinh có năng khiếu thể dục, thể thao có thể đăng ký xét tuyển vào khối này. Tổ hợp môn của khối T lần lượt như sau:
 • T00 : Toán, Sinh học, Năng khiếu TDTT
 • T01 : Toán, Ngữ văn, Năng khiếu TDTT
 • T02 : Ngữ văn, Sinh, Năng khiếu TDTT
 • T03 : Ngữ văn, Địa, Năng khiếu TDTT
 • T04 : Toán, Lý, Năng khiếu TDTT
 • T05 : Ngữ văn, Giáo dục công dân, Năng kiếu
11, Khối V: Khối chủ yếu xét tuyển vào các trường mĩ thuật như kiến trúc, sau đây là tổ hợp môn thuộc khối V:
 • V00 : Toán, Vật lí, Vẽ Hình họa mỹ thuật
 • V01 : Toán, Ngữ văn, Vẽ Hình họa mỹ thuật
 • V02 : VẼ MT, Toán, Tiếng Anh
 • V03 : VẼ MT, Toán, Hóa
 • V05 : Ngữ văn, Vật lí, Vẽ mỹ thuật
 • V06 : Toán, Địa lí, Vẽ mỹ thuật
 • V07 : Toán, tiếng Đức, Vẽ mỹ thuật
 • V08 : Toán, tiếng Nga, Vẽ mỹ thuật
 • V09 : Toán, tiếng Nhật, Vẽ mỹ thuật
 • V10 : Toán, tiếng Pháp, Vẽ mỹ thuật
 • V11 : Toán, tiếng Trung, Vẽ mỹ thuật
Trên đây là tất tần tật các khối, và các tổ hợp môn thi tốt nghiệp THPT mà học sinh cần nắm rõ trước khi tìm hiểu thông tin tuyển sinh của các ngành hoặc trường mà các em đăng ký dự thi và xét tuyển.
(Theo Bộ GD&ĐT)
Bài viết liên quan