Đề cương ôn tập Ngữ Văn cho các thí sinh thi THPT quốc gia 2023

xin gửi tới các thí sinh bộ đề cương ôn tập môn Ngữ Văn thi THPT quốc gia 2021 ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu nhất dưới đây để tham khảo. 

Các nội dung cần nắm được trong chương trình Ngữ Văn lớp 12 nễn xem qua

Đề cương ôn tập Ngữ Văn cho các thí sinh thi THPT quốc gia 2021
Đề cương ôn tập Ngữ Văn cho các thí sinh thi THPT quốc gia 2021

I. Nội dung ĐỌC HIỂU

Nội dung cần ghi nhớ:

1. Các phương thức biểu đạt

2. Các thao tác lập luận

3. Các thể thơ thường gặp

4. Các biện pháp tu từ

5. Các phép liên kết

II. NỘI DUNG NGHỊ LUẬN XÃ HỘI

Dạng nghị luận xã hội thường gặp

1. Dạng bài nghị luận về một tư tưởng, đạo lý

2. Dạng bài nghị luận về một hiện tượng, đời sống

3. Dạng bài nghị luận về một vấn đề xã hội được đặt ra trong tác phẩm văn học

III. NỘI DUNG NGHỊ LUẬN VĂN HỌC

Các tác phẩm cần chú ý: Tuyên ngôn độc lập, Tây Tiến, Việt Bắc, Đất nước, Sóng, Đàn ghita của Lorca (tinh giản), Vợ chồng A Phủ, Vợ nhặt, Chiếc thuyền ngoài xa, Người lái đò sông Đà, Ai đã đặt tên cho dòng sông, Rừng xà nu (tự học có hướng dẫn), Những đứa con trong gia đình (tinh giản), Hồn Trương Ba da hàng thịt (tự học có hướng dẫn),

Đề cương ôn tập môn Ngữ Văn cho thí sinh thi THPT quốc gia 2021

XEM VÀ TẢI TẠI ĐÂY

Bài viết liên quan