Giải mã “Điều dưỡng hạng 3, 4 là gì”?

Điều dưỡng thuộc Top những ngành được quan tâm hiện nay. Điều dưỡng viên cũng được phân theo pháp luật thành nhiều hạng mức khác nhau. Ở từng hạng mức sẽ có vai trò cũng như trách nhiệm khác nhau. Vậy Điều dưỡng viên có các hạng bậc nào? Điều dưỡng hạng 3, 4 là gì? Bài viết dưới đây sẽ làm rõ những thông tin trên.

 

Điều dưỡng hạng 2

Trước khi tìm hiểu về điều dưỡng hạng 3 4 là gì? Chúng ta cần điểm qua những nhiệm vụ của điều dưỡng hạng 2

Nhiệm vụ của người ĐDV hạng 2

        Chăm sóc người bệnh ở những cơ sở YT: khám bệnh, nhận định, thực hiện lập kế hoạch, đánh giá quá trình chăm sóc bệnh nhân,thường xuyên theo dõi người bệnh, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các kỹ thuật cơ bản, chuyên sâu, phối hợp với những bác sĩ điều trị, cũng như ghi chép, xây dựng, kết hợp việc triển khai quy trình chăm sóc những bệnh nhân,…

        Sơ cứu và cấp cứu: Thực hiện việc chuẩn bị thuốc cũng như phương tiện cấp cứu, kết hợp với những kỹ thuật sơ cứu, kiểm tra cũng như đánh giá cấp cứu dịch bệnh và thảm họa,…

      Truyền thông, tư vấn kết hợp giáo dục sức khỏe: lập kế hoạch cũng như tham gia xây dựng và đánh giá những công tác truyền thông, tư vấn và giáo dục sức khỏe.

    Chăm sóc cũng như tư vấn sức khỏe cộng đồng: Truyền thông giáo dục vệ sinh cũng như chăm sóc sức khỏe ban đầu cũng như thực hiện kỹ thuật chăm sóc điều dưỡng,…

        Bảo vệ cũng như thực hiện quyền của người bệnh: sử dụng quyền của người bệnh & những biện pháp để bảo đảm an toàn cho người bệnh.

        Phối hợp cũng như hỗ trợ công tác điều trị: Phối hợp với những bác sĩ điều trị, hỗ trợ giám sát cũng như quản lý hồ sơ, bệnh án,…

        Đào tạo, nghiên cứu cũng như phát triển nghề nghiệp: Đào tạo chỉ dẫn cho hs, sv & viên chức điều dưỡng cũng như thực hiện nghiên cứu và cải tiến KT chăm sóc bệnh nhân.

Tiêu chuẩn của trình độ đào tạo & bồi dưỡng ĐDV hạng 2

 • ĐDV cần tốt nghiệp với tầm bằng đại học trở lên.
 • ĐDV phải đạt trình độ ngoại ngữ ở bậc 2 trở lên theo TT của Bộ GD&ĐT.
 • ĐDV phải có trình độ tin học đạt chuẩn để có thể sử dụng CNTT cơ bản. theo TT của Bộ TT & TT.
 • Tiêu chuẩn trình độ đào tạo& bồi dưỡng ĐDV hạng II.

Tiêu chuẩn và NLCM & nghiệp vụ ĐDV hạng 2

 •         Có những hiểu biết về quan điểm cũng như chủ trương & đường lối, chính sách, PL của Đảng & Nhà nước trong công tác bảo vệ & chăm sóc sức khỏe ND.
 •         Hiểu biết, sức khỏe, bệnh tật của những bệnh nhân, thực hiện việc lập kế hoạch chăm sóc & thực hiện điều dưỡng để bảo đảm an toàn cho những bệnh nhân & cộng đồng.
 •         Thực hiện KT điều dưỡng cơ bản, sơ cứu & cấp cứu để đáp ứng hiệu quả khi có những tình huống cấp cứu, dịch bệnh & thảm họa.
 •         Có những kỹ năng tư vấn, giáo dục sức khỏe & giao tiếp hiệu quả với những bệnh nhân & cộng đồng.
 •         Có kỹ năng đào tạo, huấn luyện cũng như nghiên cứu khoa học, hợp tác với đồng nghiệp & phát triển nghề nghiệp.
 •         Những viên chức thăng hạng từ CDNN điều dưỡng hạng 3 lên CDĐD hạng 2 phải có thời gian giữ CNNN điều dưỡng hạng 3 hoặc tương đương ít nhất là 09 năm, trong đó có thời gian gần nhất giữ CDNN điều dưỡng hạng 3 tối thiểu là 02 năm.

Điều dưỡng viên hạng 3

Nhiệm vụ của các bạn ĐDV hạng 3 về cơ bản là có nhiều điểm tương tự với hạng 2. Còn về Tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng cũng như NLCM và nghiệp vụ có một số điểm khác nhau.

Viên chức thăng hạng từ CDNN điều dưỡng hạng IV lên CDNN điều dưỡng hạng III cần đảm bảo điều kiện là phải có được thời gian giữ CDNN điều dưỡng hạng IV tối thiểu là hai năm đối với trường hợp khi tuyển dụng lần đầu có trình độ tốt nghiệp hoặc 03 năm đối với trường hợp khi  được tuyển dụng lần đầu đang ở trình độ TC.

Điều dưỡng viên hạng 4

Tương tự hạng II và III, mức lương ĐDV hạng IV thấp hơn và những điểm khác biệt như là:

 • TN ở trình độ Trung cấp ĐD trở lên. Trường hợp, tốt nghiệp TC chuyên ngành hộ sinh hay y sĩ thì phải có CC đào tạo CN điều dưỡng theo quy định của BYT.
 • Có trình độ NN bậc 1 trở lên theo quy định tại  TT số 01/2014/TT-BGD&ĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ GD & ĐT ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho VN hay có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm có các yêu cầu phải sử sử dụng tiếng dân tộc.

Mức lương của ĐDV 2, 3, 4 như thế nào?

Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, như sau:

 •   CDNN điều dưỡng hạng 2 được áp dụng HSL (Hệ số lương) viên chức loại A2 (nhóm A2.1), từ HSL từ 4,40 đến HSL 6,78.
 • CDNN điều dưỡng hạng 3 được áp dụng HSL viên chức loại A1, từ HSL 2,34 đến hệ số lương 4,98.
 • CDNN điều dưỡng hạng 4 được áp dụng hệ số lương viên chức loại B, từ HSL 1,86 đến HSL 4,06.

Bài viết vừa chia sẻ đến bạn những thông tin về điều dưỡng hạng 3 hạng 4 là gì. Các bạn thí sinh có dự định đăng kí học Điều dưỡng thì Khoa Y Dược Hà Nội là một trong những địa chỉ được nhiều bạn “chọn mặt gửi vàng”.

 

 

Bài viết liên quan