Phiếu điểm danh của sinh viên khóa K11, K12 từ ngày 10-15/12/2019

Thông tin điểm danh từ ngày

  • Thời gian: từ 10/12/2019 đến 15/12/2019
  • Công cụ áp dụng: Máy chấm công – Vân tay
  • Cán bộ kết xuất dữ liệu: Vũ Văn Bắc
  • Thời gian kết xuất dữ liệu: 16/12/2019

Bảng chi tiết điểm danh

Lớp điểm danhChi tiếtGhi chú
Lớp Dược K11CD5Tải tại đây
Lớp Dược K11CD6Tải tại đây
Lớp Điều dưỡng K12ĐD(Lớp A)Tải tại đây
Lớp Điều dưỡng K12ĐD(Lớp B)Tải tại đây
Lớp Dược K12DuocTải tại đây

Mọi thông thắc thắc mắc vui lòng liên hệ tại văn phòng khoa

Trân trọng thông báo

Bài viết liên quan