Hướng dẫn về nộp giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên

Hướng dẫn về nộp giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên. Những đối tượng nào được ưu tiên sẽ được ghi chi tiết trong bài viết này.

Nếu bạn đang thắc mắc rằng mình có đang thuộc nhóm đối tượng được ưu tiên cộng điểm hay không và cách nộp giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên như thế nào thì hãy cùng chúng tôi đọc qua bài viết sau để có thể biết rõ hơn nhé.

Đối tượng ưu tiên và ưu tiên khu vực trong tuyển sinh

Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh theo đối tượng và khu vực với những mức điểm cộng khác nhau được bộ GD&DT quy định rõ, cụ thể:

 • Nhóm đối tượng ưu tiên được phân cụ thể là:
 •            Nhóm ưu tiên 1 (cộng 2 điểm)
 •            Nhóm ưu tiên 2 (cộng 1 điểm).
 • Những người được hưởng điểm ưu tiên cao nhất. Sẽ là những người hưởng chế độ ưu tiên theo diện đối tượng.
 • Về ưu tiên khu vực:
 •            Đối với thí sinh học tại các trường THPT trong năm 2021 và tương đương có sự thay đổi chế độ ưu tiên. Chi tiết cụ thể đối với những trường có hoạt động ở giờ hành chính. Đổi cấp hành chính hoặc chuyển địa điểm, mức ưu tiên khu vực và số điểm được cộng sẽ tùy theo từng địa điểm khác nhau, có nhiều trường hợp được gán mã trường khác nhau sẽ nhận được mức ưu tiên khác nhau.

Thời gian học tập tại trường THPT sẽ được lấy làm căn cứ để chọn và điền đúng mã trường theo các giai đoạn để được hưởng đúng mức ưu tiên theo khu vực.

Hướng dẫn về nộp giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên

Giấy xác nhận đối tượng ưu tiên

1. Mẫu giấy xác nhận đối tượng ưu tiên

Chúng tôi sẽ giúp bạn biết chi tiết hơn về giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên dưới đây. Sau khi điền đầy đủ thông tin, thí sinh đưa đơn lên các cấp có thẩm quyền xem xét và xác nhận.

2. Hồ sơ để được hưởng ưu tiên theo đối tượng

 • Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên bảng photocopy;
 • Đối với những thí sinh là dân tộc thiểu số. Để hưởng đối tượng ưu tiên phải có:
 •        Giấy chứng nhận 01 giấy khai sinh photocopy
 •        Hộ khẩu thường trú hoặc giấy tờ hợp pháp minh chứng thí sinh có hộ khẩu thường trú trên 18 tháng (tính đến ngày thi đầu tiên của Kỳ thi THPT Quốc gia) và được xác minh là dân tộc tại Khu vực 1 trong thời gian học THPT.
 • Đối với những thí sinh thuộc gia đình có công với cách mạng hoặc con của người có công với cách mạng. Chuẩn bị bản photocopy giấy chứng nhận Quyết định trợ cấp. Phụ cấp đối với người có công của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội. Thí sinh xuất trình bản chính của các giấy tờ nói trên để các trường đối chiếu khi làm thủ tục nhập học.

DANH MỤC HỒ SƠ MINH CHỨNG CÁC ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN TUYỂN SINH

(Trích Điều 7 Quy chế tuyển sinh trình độ đại học theo Thông tư 09/2021/TT-BGDĐT, ngày 07/5/2021)

ĐỐI TƯỢNG

HỒ SƠ MINH CHỨNG

NHÓM ƯU TIÊN 1

Đối tượng 01:

Người dân tộc thiểu số tại Việt Nam có hộ khẩu thường trú (trong thời gian học THPT hoặc trung cấp) trên 18 tháng tại Khu vực 1 quy định tại điểm c khoản 4 Điều 7 của Quy chế này;

 

+ Giấy khai sinh

+ Bản sao Hộ khẩu thường trú có công chứng

 

Đối tượng 02:

Công nhân làm việc 5 năm trở lên trong dây chuyền trực tiếp sản xuất. Trong đó, có ít nhất 2 năm thi đua chiến sĩ được thành tích tốt;

 

+ Xác nhận của cơ quan quản lý và Bằng khen chiến sĩ thi đua

Đối tượng 03:

+ Những ai là thương binh hay đang là bệnh binh “Giấy chứng nhận người được hưởng chính sách như thương binh”; + Giấy chứng nhận là thương binh, bệnh binh hoặc người được hưởng chính sách như thương binh .
+ Quân nhân

+ Sĩ quan

+ Hạ sĩ quan

+ Chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân tại ngũ tại Khu vực 1 được cử đi học có thời gian phục vụ từ 12 tháng trở lên;

+ Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ từ 18 tháng trở lên;

 

 

+ Quyết định được cử đi học đối với là quân nhân, công an tại ngũ

 

 

+ Quân nhân

+ Sĩ quan

+ Hạ sĩ quan

+ Chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân đã xuất ngũ.  Được công nhận hoàn thành nghĩa vụ phục vụ tại ngũ theo quy định;

+ Bản sao Quyết định xuất ngũ
+ Các đối tượng ưu tiên quy định tại điểm i, k, l, m khoản 1 Điều 2 Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 được sửa đổi, bổ sung theo Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc ưu đãi người có công với cách mạng; + Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày phải có giấy chứng nhận; Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế; Người có công giúp đỡ cách mạng của Phòng lao động thương binh xã hội cấp.

– Đối tượng 04:

+ Con liệt sĩ;

 

+ Phòng Lao động thương binh xã hội cấp phải có Giấy chứng nhận là con Liệt sĩ.
+ Con thương binh ; Những đối tượng là Con bệnh binh; Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh” có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 81% trở lên; + Giấy chứng nhận là con thương, bệnh binh hoặc hưởng chính sách như thương binh có tỉ lệ mất sức lao động 81% trở lên của Phòng Lao động thương binh xã hội cấp.

 

+ Những ai bị nhiễm chất độc hóa học là con cháu của người kháng chiến, bệnh binh có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 81% trở lên; + Là con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học phải có giấy chứng nhận và có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 81% trở lên
+ Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động; +Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động phải có bảng sao công chứng.

+ Giấy khai sinh

NHÓM ƯU TIÊN 2

Đối tượng 05:

+ Thanh niên xung phong tập trung được cử đi học; + Giấy chứng nhận là Thanh niên xung phong tập trung được cử đi học
+ Quân nhân;

+ Sĩ quan

+ Hạ sĩ quan

+ Chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân tại ngũ được cử đi học. Thời gian phục vụ dưới 12 tháng ở Khu vực 1 và dưới 18 tháng không ở Khu vực 1.

+ Là Quân nhân, công an nhân dân tại ngũ được cử đi học phải có giấy chứng nhận, xác nhận của địa phương.

 

Đối tượng 06:

+ Công dân Việt Nam là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú ở ngoài khu vực đã quy định thuộc đối tượng 01; + Minh chứng bằng giấy khai sinh (khác dân tộc Kinh)
+ Con thương binh, con bệnh binh, con của người được hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%; + Giấy xác nhận của Phòng Lao động thương binh xã hội là con thương, bệnh binh hoặc hưởng chính sách như thương binh.
+ Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động dưới 81%; + Giấy xác nhận của Phòng Lao động thương binh xã hội là con người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.
+ Con của người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày;

 

+ Giấy xác nhận của Phòng Lao động thương binh xã hội là con của người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày.
+ Con của người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế có giấy chứng nhận được hưởng chế độ ưu tiên theo quy định tại Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; + Huân chương, huy chương Kháng chiến hoặc Chiến thắng do tham gia nghĩa vụ quốc tế

+  Quyết định trợ cấp 1 lần của Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội)

 

 

Đối tượng 07:

+ Người khuyết tật nặng có giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH- BYT-BTC-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Tài chính và Bộ GDĐT quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện;  

+ Giấy xác nhận  “Khuyết tật nặng” do Ủy Ban Nhân dân Xã cấp.

+ Tất cả các thành phần kinh tế được từ cấp tỉnh, Bộ trở lên là người lao động ưu tú, được công nhận danh hiệu thợ giỏi, nghệ nhân, được cấp bằng hoặc huy hiệu Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hoặc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; +       Có giấy tờ công nhận cấp tỉnh, bộ trở lên về các danh hiệu nghệ nhân xuất sắc, bằng hoặc huy hiệu Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động hoặc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
+Những giáo viên giảng dạy 3 năm trơ + Giấy xác nhận đã giảng dạy đủ 3 năm trở lên của Trường đang công tác

Bài viết trên đã giúp mọi người biết được cách phân biệt đối tượng ưu tiên cũng như giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên làm như thế nào. Hy vọng mọi người sẽ có được thông tin hữu ích.

 

 

 

 

Bài viết liên quan